Vedeme účetnictví a daňovou evidenci. Zpracujeme a zaúčtujeme veškeré účetní doklady, sestavíme účetní závěrky, povedeme správu závazků a pohledávek, zpracujeme a zajistíme podání přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení, silniční daně, daně z příjmu fyzických i právnických osob a dalších.

Zabýváme se i vedením mzdové a pracovně právní agendy, zajistíme kompletní pracovněprávní dokumentaci.